Učitelská bezmoc

Vydáno: 6 minut čtení

Ve třídě i ve škole existuje množství kolizních situací, které učitel musí řešit. A také se s nimi skutečně vhodněji či méně vhodně vypořádává. K řešení některých náročných však nemá pověření, dostatek pedagogických či jiných dovedností (není ani psychoterapeut, ani lékař nebo policista), jindy k dobrému řešení nemá vhodné podmínky. Nemůže se např. potřebnému žákovi věnovat při hodině častěji a delší čas skutečně individuálně, protože ve třídě je dalších 25 dětí a prostor má obvykle ohraničený koncem hodiny.

Učitelská bezmoc
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Některé problémy předává proto k řešení speciálním odborným institucím, tedy v první řadě školnímu poradenskému pracovišti. Ale pak jsou takové, jejichž řešení nesnese odkladu, jsou nepředvídatelné a

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Hospitace
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Zařazování učitelů do platových tříd
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Výkon nadúvazkových hodin v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Co je to whistleblowing?
Jak je to s promítáním filmů ve škole?
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady