Učitel je jako dlaždič. A znalost je něco jako dlažební kostka

Vydáno: 4 minuty čtení

Znám v Praze čtyři kamarády. Každý z jiné branže, nikdo už neví, jak a kdy se vlastně potkali, ale chodí spolu každej pátek na pivo a mají se rádi.

Tak tam tak sedí jako vždycky, chvíli povídají, ch

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Zařazování učitelů do platových tříd
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Hospitace
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Výkon nadúvazkových hodin v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Jaké typy podnětů na základě zákona o ochraně oznamovatelů se mohou týkat škol?
Kdy mohu ve škole používat ChatGPT?
Jak postupovat při podání žádosti o přezkoumání výsledku hodnocení společné části maturitní zkoušky formou didaktického testu?

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace