Učitel jako lídr aneb Co to vlastně znamená...

Vydáno:

Milé kolegyně a kolegové, napadá mne, že jsem byl možná zbytečně černobílý, když jsem ve článcích této rubriky mluvil jen o řediteli, popř. vedení školy na straně jedné a učitelích na straně druhé. Bylo tomu tak jen z didaktického důvodu a jen na počátku, kdy jsem potřeboval odlišit různé role a možné různé chápání věci z jiných úhlů pohledu.

Učitel jako lídr aneb Co to vlastně znamená…
PhDr.
Václav
Trojan
Ph.D.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Vzdělávání koordinátorů EV
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Ochrana pedagogů
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poradna

Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon