Studijní streamy jako doplněk učiva pro 2. stupeň ZŠ - má to smysl?

Vydáno:
Přesun škol na distanční výuku způsobil, že se žákům nemuselo dostávat stejné kvality výuky jako dříve. Tohoto problému si všimli odborníci ze vzdělávacího portálu LearnTube a začali vytvářet bezplatné streamy, aby zajistili plnohodnotný doplněk učiva pro všechny. V současné době se streamy zaměřují na matematiku a češtinu, avšak LearnTube.cz nabízí i mnohé další ukázkové lekce, které jsou dostupné zdarma.
Studijní streamy jako doplněk učiva pro 2. stupeň ZŠ – má to smysl?
Edgar

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Dohled v základním vzdělávání
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Plány činnosti - srpen 2021
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Žáci-cizinci v ZŠ
Vysvědčení na základní škole
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)

Poradna

Odpolední vyučování 1. stupeň
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy