Spolupracujte chytře

Vydáno:

Současná situace je nepříjemným připomenutím toho, že ač jsme jako lidstvo ušli v oblasti technologií a zdravotnictví stěží uvěřitelnou cestu vpřed, přece jen jsme stále zranitelní a závislí na vnějších faktorech. Zároveň nás ale nouze naučila, že cesta se dá vždy najít. Několikaměsíční online výuka prokázala, že se české školy dokáží adaptovat a využít informační technologie způsobem, který nedegraduje školu na místo, kam si chodí rodiče pro domácí úkoly a čísla stránek v pracovním listě, že je česká škola institucí, která dokáže – tu lépe, tu hůře – vzdělávat české děti i na dálku. Za to všem našim učitelkám a učitelům patří velké díky.

 

Spolupracujte chytře
 
 
Miroslav
Dvořák
 
Microsoft
A protože jsme si mnohé dovednosti týkající se online výuky již osvojili, přirozeným dalším krokem je podívat se na spolupráci uvnitř školy jako takové. Ať už jsou, či nejsou pedagogové fyzicky ve ško