Společnost, pedagogika a gender

Gender. Genderová rovnost. Genderové stereotypy. Slova a slovní spojení, jež se v současnosti stávají čím dál více mediálně probíranými. Je ale důležité se o nich bavit na půdě školy?

 

 

 

 

Odpověď zní: Určitě ano! Škola je totiž prostředím, v němž se stáváme dívkami a chlapci, potažmo muži a ženami1). Gender se ve škole promítá do většiny interakcí, a to jak mezi vyučujícími a studujícími, tak i mezi vyučujícími či studujícími navzájem. Nejenže se dostává do každodenních více či méně nevýznamných rozhovorů, může dokonce ovlivnit celý budoucí život některého ze žáčků či žákyněk.
Protože na důležitost genderu apelujeme, věnujeme jeho vztahu ke školství tento článek. A aby snad při čtení nedošlo k nějakému nedorozumění, nabízíme vysvětlení pojmu gender tak, jak jej vnímáme a používáme my. Gender chápeme jako společenský konstrukt, který společnost dělí binárně na muže a ženy, jimž následně přiřazuje určité protikladné charakteristiky, rysy, schopnosti a další sociální atributy na základě jej