Spádové šílenství okolo výběrových tříd

Vydáno: 9 minut čtení
Jak se mohou školy zbavit nálepky „příliš běžné“ školy méně elitářskými způsoby? Na spádovou turistiku si většinou stěžují školy, které jsou kvůli ní přeplněné. Ještě více jsou však tímto jevem zasaženy školy, jimž se rodiče vyhýbají.
 
V rámci svého doktorátu jsem za poslední čtyři roky hovořila s několika desítkami rodičů-vysokoškoláků napříč republikou, kteří se snažili vyhnout své spádové škole volbou různých škol a tříd se zaměřením (např. bilingvním, waldorfským, Montessori, pro nadané).1)Většina nakonec fiktivně změnila bydliště do spádové oblasti vysněné školy, část zvolila soukromé vzdělávání a u několika převážila pozitiva spádové školy nad jejími negativy. Po celou dobu trvání výzkumu jsem si kladla otázku, proč výběr školy obklopuje taková panika. Spádové školy, jimž se rodiče vyhýbali, se až na jednu nevyskytovaly v chudinských čtvrtích či vyloučených lokalitách, některé měly dokonce i dobrou pověst. Měly však jeden společný rys – těmto rodičům se zdály
příliš běžné
.
Zajímala jsem se tedy o to, jak si rodiče příliš běžnou školu představují a co by mohly školy udělat pro to, aby se rodičům takové ne

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Správní řízení - základní školy
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ