Škola jako místo setkávání potřinácté (rok 2020)

Vydáno: 5 minut čtení

Ve čtvrtek 17. září 2020 se v prostorách Filozofické fakulty UK a pod křídly katedry psychologie FF UK i nakladatelství Wolters Kluwer, redakce školství, konal již třináctý ročník konference Škola jako místo setkávání. Možná to byla jedna z posledních hromadných akcí tohoto školního roku, na které jsme se ve větším počtu sešli tváří v tvář. Pojďme na ni letmo zavzpomínat a těšit se na další ročník i podobné akce, při nichž se budou opět setkávat ti, jimž současné školství není lhostejné.

Škola jako místo setkávání potřinácté
doc. PhDr.
Lenka
Krejčová
Ph.D.
katedra psychologie FF UK, DYS-centrum® Praha, z. ú., ZŠ Poznávání, s. r. o.
Před 14 le