S Komenským škola lidsky

Vydáno:

Na charakteru záleží. Jací lidé a s jakými hodnotami budou opouštět školy, je stejně důležité jako to, jaké vědomosti, dovednosti a kompetence si pro svůj život odnesou.

S Komenským škola lidsky
Hana
Martináková
zástupkyně ředitele organizace Etická výchova, o. p. s.
K formování charakteru, rozvoji kompetencí a kritického myšlení napomáhá 48 nových metodik Úcta k životu schválených MŠMT a doplněných o pracovní listy, prezentacea krátká videa. Každý z šesti vzdělávacích programů pro jednotlivé věkové úrovně (1.–2. ročník, 4.–5. roční