Riskování

Vydáno: 7 minut čtení

Všeobecně si přejeme, aby naše děti byly přiměřeně odvážné, statečné a současně rozvážné a ve správné situaci aby byly zároveň i předvídavé a obezřetné. K tomu, aby byly co nejvíce samostatné, dokázaly se samy rozhodnout, ale zase ne moc, tedy pouze tehdy a tam, kde my dospělí uznáme potřebu samostatnosti, a nejlépe v míře, kterou povolíme.

Riskování
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Někdy, když jejich větší samostatnost, tedy i odvahu, spolus odpovědností dokonce z provozních důvodů potřebujeme, je náš nátlak na výcvik dítěte a výsledky výraznější. Všechno uvedené je snad v pořádku, jenže dovednosti rozhodovat se a současně přijímat odpovědnost

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Zařazování učitelů do platových tříd
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Výkon nadúvazkových hodin v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny
Hospitace
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Školský zákon a jeho vyhlášky
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady