Psychický dopad distanční výuky na žáky a učitele

Vydáno:

Distanční výuka má mnoho výhod i nevýhod. Nechci se dlouze rozepisovat o jednotlivých důsledcích, chci se zaměřit na jednu oblast a tou je psychický dopad distanční výuky na žáky a jejich učitele. Bohužel vše souvisí se vším a není možné přístup a průběh distanční výuky oddělit od jejího prožívání až leckdy přežívání. Jakýkoli negativní dopad na lidstvo vnímám jako velmi bolestivé téma s dlouhosáhlými důsledky pro všechny.

 

 

 

 

Děti najednou sedí doma, nevědí, co bude, kdy uvidí své spolužáky, kamarády, kdy uvidí paní učitelku, žádná vidina společného výletu, sportovní akce, soutěže. Ve škole můžete výuku uzpůsobit formou hry, přes PC je tato forma možná jen omezeně. I tak se učitelé snaží distanční výuku zatraktivnit. Přesto tuto formu výuky pro děti ze všech stupňů škol nevidím jako dlouhodobě vhodnou. Vzhledem k tomu, že už tato situace trvá velmi dlouho, v podstatě jsou děti (s malými přestávkami) doma rok, jsou smutné a dožadují se kontaktu. Je to zcela přirozená reakce. Nepůsobí na ně dobře ani fakt, že nevědí, kdy to všechno skončí a budou moct zase mezi spolužáky. Pravidelně, téměř denně, dostáváme od dětív poradně dotazy: „Kdy už půjdeme do školy?“
Záběr to je pro děti, učitele, ale i pro rodiče. Kvalita distanční výuky závisí často na technickém vybavení školy a rodiny. N

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Bezplatné poskytování učebnic
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání