Projekt Děti na startu dává stopku dětské obezitě i lenosti

Vydáno: 5 minut čtení

Téměř 30 000 dětí získalo pozitivní vztah k pohybu díky celorepublikovému projektu Děti na startu (DNS). Letos slaví 10 let od svého vzniku a za tuto dobu se do něj zapojilo 285 středisek ve všech krajích ČR. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách, kroužcích, sportovních klubech i v mateřských školách.

Projekt Děti na startu dává stopku dětské obezitě i lenosti
Jana
Boučková
autorka projektu Děti na startu, který vznikl pod záštitou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz
Projekt Děti na startu vznikl v reakci na dva velké extrémy: české děti téměř vůbe