Proč stavět mosty

Vydáno:

Odnepaměti stavíme mosty, aby spojovaly břehy, zkracovaly cestu a vůbec usnadňovaly komunikaci. Stačí stát na břehu široké řeky a člověk si uvědomí, jak může být na druhý břeh daleko. Věřím tomu, že nová rubrika našeho nového časopisu bude takovým mostem spojujícím nejen ředitelnu a sborovnu, ale také pracovníky školy pohybující se v různých pracovních rolích či funkcích.

Přiznejme si, že řada nedorozumění, řada komunikačních šumů i přímých sporů mezi lidmi může vzniknout z nepochopení názorů, ale také z nepochopení stanovisek či skutečností vyplývajících z rozdělení rolí a odpovědnosti. Je úplně normální, že vedoucí pracovník má více pravomocí než jeho podřízení. Má k tomu také více odpovědnost

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Rozvoj pedagogických pracovníků
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Jak zadat školní web
Zajištění personalistiky ve škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti