Proč mi to paní učitelka udělala?

Vydáno: 4 minuty čtení

Za dveřmi ředitelny se odehrávají často nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.

Proč mi to paní učitelka udělala?
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D

Související dokumenty

Pracovní situace

Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Zákonný zástupce
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Začínající učitelé
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Manuál krizové komunikace
Oblasti plánování zaměstnanců
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj