Problémy nemají jednoduchá řešení

Vydáno:

Léta jsme se zabývali učením i vývojem člověka z dílčího pedagogického, psychologického, sociologického, někdy i genetického či neurologického hlediska. Docházelo i k propojování výzkumů a poznatků jednotlivých disciplín, leckdy se však jednalo o sice atraktivní, leč zatím nepříliš doložené přenosy do praxe. Odedávna sice vznikaly i obory propojující dvě disciplíny – např. psychofyzika, biochemie, behaviorální genetika –, avšak naše běžné uvažování nakonec vždy skončilo u specifických okruhů jednotlivých odborností. V psychologii se jednalo například o psychologické aspekty učení nebo stadia psychického vývoje podle Freuda a Piageta.

Problémy nemají jednoduchá řešení
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
Každá jednotlivá disciplína měla a má dosud dost svých specifických otázek, které si žádají hledání odpovědi. Tato oddělenost je podporována i různými předměty a obory vysokoškolského studia i resorty, které přísluš