Příloha Učitelského měsíčníku - Formativní hodnocení

Vydáno: 2 minuty čtení

Tato monotematicky zaměřená příloha vás provede formativním hodnocením od historického shrnutí, popisu základních principů přes zkušenosti s realizací až k pohledu do zahraniční praxe i responzivní výuce.

Dlouhý, těžký diktát. Tato slova jsem si připsala do žákovské knížky, když jsem ve třetí třídě dostala čtyřku z angličtiny. Paní učitelka moji poznámku červeně přeškrtla, přepsala na krátký, pět vět a pozval