Předporozumění, které nepomáhá, aneb když se nadání stává handicapem

Vydáno:

To, co jsem si krátce po nástupu do praxe ve školství uvědomila, je fakt, že se mimo jiné dostatečně nevěnujeme intelektově nadaným dětem. Došlo mi, že celé problematice intelektově nadaných dětí nerozumíme dostatečně. Došlo mi, že existují určitá předporozumění, která nám v efektivní a kvalitní práci s intelektově nadanými žáky brání.

Předporozumění, které nepomáhá, aneb když se nadání stává handicapem
Angelika
Sbouli
školní psycholožka a herečka na volné noze