Pozvánka ke spolupráci s rodiči by měla přijít od školy

Vydáno: 11 minut čtení

Unie rodičů pomáhá pátým rokem propojovat školy a rodiče. Dosud působila především na Kutnohorsku jako partner projektu Eduzměna, nyní ale vyráží i do nových vod a hledá aktivní školy a rodiče napříč republikou. „Pokud rodiče škole důvěřují a rozumí tomu, co a proč v ní děje, mohou podpořit své dítě i jeho učitele,“ říká předsedkyně unie Angelika Gergelová.

Pozvánka ke spolupráci s rodiči by měla přijít od školy
Lucie
Römer
novinářka a lektorka
mediální
výchovy.
Dříve jste se zabývala evropskými otázkami, integrací Turecka, vedla jste Eurocentrum Zlín. Jaká cesta vás pak zavedla k Unii rodičů?
Vystudovala jsem politologii a evropská studia, nejprve jsem vedla Eurocentrum Zlín, pak jsme se přestěhovali do Brna a tam jsem po mateřské nastoupila do Eurocentra Brno. Ono to mělo ke vzdělávání celkem blízko, Eurocentra jsou v podstatě informační centra o EU. Jejich úkolem je přinášet evropská témata širší veřejnosti, vtahovat ji do debaty. Pořádala jsem různé debaty, semináře, často jsme pracovali s dětmi a mladými lidmi. V Unii rodičů je to podobné, jen téma je jiné. Snažíme se vtahovat do debaty o vzdělávání rodiče, nabízet jim informace a hledat cesty, j