Pozor na kyberšikanu u žáků! Přinášíme rady k prevenci

Vydáno: 6 minut čtení

Děti v dnešní době tráví na internetu hodně času. Ve virtuálním prostoru hrají hry, upevňují přátelství a také sem někdy přenášejí spory a problematické chování. Vzniká tak riziko kyberšikany. Ta představuje stále větší problém, který musejí řešit nejen rodiče, ale také učitelé a školy. Důležité je ji nezjednodušovat, ale naopak nastavit pevná pravidla pro využívání internetových sociálních sítí žáky i sankce za jejich porušení. Přinášíme konkrétní doporučení, návody a metodické listy, jak s kyberšikanou bojovat.

Pozor na kyberšikanu u žáků! Přinášíme rady k prevenci
Autorský kolektiv
APIV B
Co je kyberšikana?
Jak kyberšikanu definují odborníci? „Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí.“1)

Související dokumenty

Pracovní situace

Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Proč se tolik chytrých lidí nachytalo na BFF?
Jak fungují sociální sítě
Facebook je do výuky sice pohodlný nástroj, ale jeho používáním žáky v on-line prostředí pracovat nenaučíme
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak na modrou velrybu
Na co se zaměřit při výběru školní Wi-Fi?
Defacement webových stránek
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Kvalitní škola musí mít kvalitní web. Ale jak na to?
Komunikace školy s veřejností na internetu a uživatelské testování www stránek
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Videokonference pro komunikaci školy na dálku

Poradna

Problémy ve třídě
Online výuka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)