Post Bellum učí středoškoláky učit vyprávět příběhy

Vydáno:

Organizace Post Bellum dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých škol a učí žáky pracovat s pamětníky a jejich vzpomínkami. Možná znáte jejich projekty jako Příběhy našich sousedů. Letos rozšiřuje program Vyprávěj příběhy o dvě hodně sobě vzdálené věkové skupiny – jeden pro žáky z prvního stupně a druhý pro studenty z posledních ročníků středních škol. O programu pro 3. a 4. ročník středních škol jsme si povídali s jeho autory Andrejem Novikem a Magdalénou Benešovou.

Proč chcete středoškoláky učit učit? A co vlastně? Moderní dějiny?
Magdaléna Benešová (dále MB):
U těch nejstarších středoškoláků se zaměřujeme spíše na dovednosti týkající se projektového řízení a práce s lidmi obecně, ale platformou jsou moderní dějiny skrze příběhy pamětníků. Setkávat se s pamětníky je totiž pro žáky a studenty hodně motivační, baví je to.
Andrej Novik (dále AN):
Máme totiž ta

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Správní řízení - střední školy
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Absolutorium - konzervatoř
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Organizace odborné praxe - směrnice
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka Aj
Platnost zkoušky
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Pomůcky
Výkaz práce
Vyživovací povinnost
Povinné předškolní vzdělávání
Hrazení předplatného z OP JAK
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon