Poskytování zpětné vazby - třetí strategie formativního hodnocení

Formativní zpětná vazba má za cíl pomoci žákovi vylepšit jeho práci a podpořit ho takovým způsobem, aby byl v dalším učení úspěšnější. Jestliže takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval, a dát mu možnost prokázat vlastní posun.

S formativním hodnocením je nejčastěji spojováno slovní hodnocení. Učitelé přitom mohou využívat různé škály, diagramy či emotikony, vždy je ale důležité, aby příjemce zpětné vazby zároveň obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal chybu a jakým způsobem se může zlepšit. Samotné slovní hodnocení pak může být jak v sumativní, tak i ve formativní podobě. Jestliže je například slovní hodnocení použito na vysvědčení, má z podstaty smyslu vysvědčení sumativní charakter.
Formulování a poskytování srozum