Posilování stresem?

Vydáno: 13 minut čtení

Silný, dlouhotrvajcící stres pocítila v uplynulých dvou letech většina z nás. Informace o škodlivých dopadech stresu, které jsme dříve pouštěli jedním uchem dovnitř a druhým ven, začínáme více zvažovat a bohužel mnohdy i vlastní zkušeností potvrzovat. Je zřejmé, že i tento školní rok prožijeme v kontextu světového dění, které je charakteristické vysokou mírou nejistoty a obav. Stres, který působí, můžeme ovlivnit jen velmi málo. Na druhou stranu existuje řada situací, kde míru a především kvalitu stresu ovlivnit dokážeme, pro sebe i své žáky.

Posilování stresem?
PhDr.
Lenka
Felcmanová
Ph.D.
místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Stres je pro náš organismus i lidstvo (jako jakýkoliv jiný živočisný druh) nezbytný, bez něj by nebyl vývoj, a dokonce ani zdraví. Jde ale o to, jakému stresu jsme vystaveni. Doktor Bruce Perry a jeho tým z Child Trauma Academy z Texasu popsal kvality stresu, které jej činí „pozitivním“ a které naopak „negativním“. Pozitivní stres v tomto pojetí nám pomáhá budovat tzv. rezilienci, činí nás vůči stresu více odolnými. Nejedná se o tzv. eustres, tedy stres vyplývající z pozitivních zážitků, ale stres způsobený různými stresory. Negativní stres nás naopak vůči dalšímu stresu zcitlivuje a kvůli němu se stáváme zranitelnějšími. I malé dávky stresu v nás mohou následně vyvolat silnou reakci. Dalo by se to přirovnat k alergii, i malá dávka stresu (např. nenadálá změna běžné rutiny) může způsobit silnou fyzickou a emoční reakci.
Jak ale zařídit, aby stres, který můžeme ovlivnit, působil pozitivně?
Jednotlivé kvality stresu, které v tom hrají roli