Podpora poznávání a využívání silných stránek osobnosti - metodiky RRRR

Vydáno: 6 minut čtení

V předchozích dvou číslech jsme vám představili metodický soubor Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience, zkráceně RRRR, který Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání tento školní rok pilotuje na několika základních a středních školách. Od dalšího školního roku budou metodiky poskytnuty školám jako inspirace, jak systematicky podpořit socioemoční učení a wellbeing žáků. V tomto článku se zaměříme na další tematickou oblast metodik s názvem Silné stránky osobnosti.

Podpora poznávání a využívání silných stránek osobnosti – metodiky RRRR
Mgr.
Veronika
Bačová
projektova manazerka projektu RRRR a ucitelka na 1. stupni prazske zakladni skoly
Silné stránky osobnosti a proč se jim věnovat
Žáci se potřebují naučit rozpoznávat silné stránky a pozitivní vlastnosti u sebe i druhých lidí. Cílem vzdělávacích aktivit v metodice je osvojení pojmů z této oblasti a jeji