Past

Vydáno:

Inkluzivní vzdělávání má hledat jedinečnou cestu pro každé dítě. Koneckonců platí to pro jakékoli vzdělávání, protože hromadnost nemůže vést k nejlepším výsledkům. K tomu je zapotřebí respektovat jeho individuální zvláštnosti, tedy silnější i slabší stránky, a současně i jeho životní kontext – např. zdravotní, rodinný, charakter lokality, ve které žije. Aby došlo k naplnění maximálního individuálního efektu učení, musíme dělat tu malé, tu větší modifikace. Věřím, že dnes už žádný odborník neuvažuje v kategorii úlev a že toto slovo ani nevypustí z úst. Jenže my se při těchto úpravách jednotného postupu dostáváme do systémových pastí. A současně se také odhaluje, že někteří pedagogové stále ještě nechápou smysl a význam modifikací.

Past
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UKJednu takovou systémovou past představuje srovnávání žáků. Tato letitá a příliš nezpochybňovaná zvyklost je v přímém protikladu s individualizovaným vzděláváním, na kterém stojí inkluze a u kterého jde primárně o to, rozvinout a maximálně využít potenciál každéh

Související dokumenty

Pracovní situace

Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Poučení žáků o BOZ
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Adaptační kurzy
Základní povinnosti žáků podle školského zákona
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Informace o zdravotní způsobilosti žáka
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – občané EU

Poradna

Výuka Aj
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání