Pajdák zvládne každý

Vydáno: 7 minut čtení

V rámci série Inspirující učitelé Česka vyzvalo hnutí Otevřeno studenty a studentky středních škol, aby napsali svůj pohled na učitelství. Následující text je jednou z vítězných úvah, ve kterých se dozvíte, jak učitelství vnímá dnešní mladá generace.

Pajdák zvládne každý
Adéla
Sobotková
v době vzniku článku sedmnáctiletá studentka Gymnázia Hodonín, dnes
Pár let zpátky jsem si říkala, že když nevymyslím nic lepšího, půjdu studovat pedagogiku. No co, učitelé se mají dobře – obstojný plat, relativně málo pracovních hodin a nepříliš náročné studium. „Pajdák zvládne každý,“ slýchám od své starší sestry, která před čtyřmi lety úspěšně doko

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Začínající učitelé
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Hospitace
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Mediální vzdělávání
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Zařazování učitelů do platových tříd
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Výkon nadúvazkových hodin v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon