Otevřít s námi okno do vesmíru je stejně těžké jako otevřít učebnici

Vydáno:

Posledních několik let do českého vzdělávání nesměle proniká pedagogická platforma STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math), založená na propojování matematiky, fyziky a přírodovědných předmětů. Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom veřejnosti a školám mohli ukázat možnosti projektové výuky, během níž studenti mohou provádět vědecké experimenty, pokusy a bádání, a ještě se u toho skvěle bavit, a tak vznikl pilotní projekt STEAM Academy – „Dotkni se vesmíru“, který umožní zapojeným školám sestavit, naprogramovat a vypustit si svůj vlastní stratosférický balón.

 

Otevřít s námi okno do vesmíru je stejně těžké jako otevřít učebnici
Mgr.
Rostislav
Konopa
pedagog a krizový manažer. Specializuje se na STEAM vzdělávání a projektovou výuku
 

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon