Otevíráme dialog. I když akce může působit provokativně, my to samozřejmě myslíme dobře

Vydáno: 8 minut čtení

„Chceme si zapsat Respektující přístup, ale nejde to, předmět totiž neexistuje,“ stálo na plakátech, které začátkem semestru vyvěsili studenti a studentky na brněnské, pražské a olomoucké pedagogické fakultě. Vedle Respektujícího přístupu navrhli dalších sedm předmětů o vytváření bezpečného prostředí ve škole, které by si přáli mít v učitelské přípravě. O tom, jak na to akademici i studenti reagovali nebo jaké byly výsledky ankety, která akci doprovázela, jsme si povídali s jednou z aktérek Barborou Matějkovou, studentkou prvního ročníku navazujícího magisterského studia na pedagogické fakultě v Praze, dobrovolnicí v hnutí Otevřeno a budoucí učitelkou.

Otevíráme dialog. I když akce může působit provokativně, my to samozřejmě myslíme dobře
Mgr.
Michaela
Váchová
odborná editorka Učitelského měsíčníku
Mohla byste vysvětlit, co se vlastně na fakultách dělo?
Akce se jmenovala Chci si zapsat a spočívala v tom, že jsme na fakultách v Praze, Brně a Olomouci rozvěsili velké množství plakátů v osmi variantách. Byla na nich napodobenina informačního systému dané univerzity a znázorněno zapsání určitého předmětu, který ale za

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Zařazování učitelů do platových tříd
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Výkon nadúvazkových hodin v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Školní vzdělávací program
Revize RVP
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Hospitace

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon