Osvětový videokurz: Jsem netvor

Jsem netvor, tvor, který žije na netu. 1) To je název osvětového a populárně-naučného videokurzu z dílny oddělení vzdělávání Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Videokurz je o digitálních technologiích a lidech. Jeho hlavním úkolem je seznamovat žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s digitálními technologiemi v kontextu bezpečnostních, etických a sociálních aspektů a rozvíjet jejich kompetence k aktivnímu a digitálnímu občanství. Součástí videokurzu jsou také listy s metodickou částí pro vyučující a pracovní částí pro žáky, které mohou posloužit jako vhodný doplněk výuky nejen v informatických předmětech.

 

Osvětový videokurz: Jsem netvor
 
 
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
 
Celý videokurz vznikl unikátním způsobem orientovaným na žáky, reaguje na jejich reálné informační a vzdělávací potřeby. Obsah videokurzu byl vypracován na základě velkého průzkumu mezi vrstevníky cílové skupiny z celé České republiky (n = 3 300).