Odpovědnost školy

Vydáno: 10 minut čtení
Do žáka, který chtěl o přestávce telefonovat matce (což náš školní řád umožňuje) neúmyslně (potvrzeno zúčastněnými i svědky) strčil kolemjdoucí žák, takže telefon mu z ruky vypadnul a rozbil se displej. Matka žáka se obrátila na školu s žádostí o úhradu opravy telefonu ve výši 4 000 Kč, a to buď z pojistky školy, nebo prostřednictvím zákonného zástupce žáka, který svého spolužáka strčil. Podle mého názoru ani jedno z toho není možné, chci se o tom ale ujistit a předem za to děkuji.
 
Poradna
Mgr.
Jan
Kaczor
Pracovník pro ScioŠkoly
Odpovědnost školy:
První otázka, kterou si musíme klást a na kterou z dotazu neznám odpověď, zní – nezanedbala škola nějakou svoji povinnost? Tedy zejména – nezanedbala náležitý dohled nad žáky? O zanedbání náležitého dohledu ale nehovoříme tehdy, pokud ve třídě „zrovna“ nebyl přítomen pedagog konající dohled (ten nemůže být přítomen vždy a všude) – hovoříme o něm až tehdy, pokud škola dohled v daném místě vůbec nezajistila nebo jej zajistila neadekvátně situaci. Takovásituace by mohla nastat např. tehdy, pokud:
a)
v dané třídě býval o přestávce pravidelně chaos, nekázeň, popř. docházelo k porušování pravidel bezpečného chování (např. žáci skákali na lavici, házeli předmětyz je