Nadace ORLEN Unipetrol poskytuje školám "létající učitele" chemie

Vydáno:

Nadace ORLEN Unipetrol spustila v letošním školním roce 2021/2022 projekt Flying Teacher, v němž pomáhá vybraným školám s výukou chemie. Snaží se tak vyjít vstříc školám, které nemají ve svém učitelském sboru odborně způsobilého učitele chemie. „Létající učitelé“ připravují pro žáky v návaznosti na ŠVP dané školy atraktivní hodiny chemie okořeněné zajímavými pokusy. Nadace zajišťuje kromě výuky také její financování, včetně potřebného vybavení. Vzhledem k dosavadním zkušenostem z prvního pololetí a kladným ohlasům od učitelů i žáků je velmi pravděpodobné, že se bude úspěšný projekt Flying Teacher dále rozvíjet.

Nadace ORLEN Unipetrol poskytuje školám „létající učitele“ chemie
Lucie
Pražáková
ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol<

Související dokumenty

Pracovní situace

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)