Motivace dětí s ADHD

Vydáno: 9 minut čtení

Obáváte se příchodu dítěte s ADHD do třídy? Nebo už ho ve třídě máte a hledáte způsob, jak s ním úspěšně komunikovat? V tomto článku vám představíme možnosti efektivní spolupráce a ukážeme vám, že s vhodným přístupem a motivací lze dosáhnout pozitivních výsledků. Ačkoli péče o dítě s touto diagnózou vyžaduje více úsilí, je možné ji bez obav zvládnout. Nebojte se tedy výzev a připravte se na to, že investovaný čas a energie mohou přinést pozitivní a hodnotné výsledky.

Motivace dětí s ADHD
Autorský tým
PROP
První kroky
Přestože většinová společnost považuje děti s ADHD za nevychované, je třeba si uvědomit, že se jedná o biologickou poruchu, se kterou je třeba správně pracovat. Mezi nejčastější příznaky patří narušená schopnost soustředění, porušování pravidel chování a obtížné vykonávání delších pracovních úkolů. Při příchodu dítěte s ADHD do třídního kolektivu je klíčové optimálně nastavit spolupráci mezi rodinou, školou a samotným dítětem. Tento proces vyžaduje důslednost a pečlivý postup.
Prvním krokem je setkání s rodiči, kde