Mezinárodní digitální spolupráce v době distančního vzdělávání

Vydáno:

Distanční výuka je jiná, ale dá se dělat kvalitně. Mnoho učitelů přemýšlí, jak do vyučování vnést netradiční prvky a žáky zaujmout. Hledají nové metody, zkoušejí projektové vyučování. Uvažovali jste ale o spolupráci se zahraniční školou? Je v době distanční výuky možné zapojit žáky do mezinárodní projektové spolupráce?

Nejsnadnější způsob, jak realizovat mezinárodní vzdělávací aktivity za pomoci digitálních technologií, nabízí eTwinning. Tato evropská aktivita již 15. rokem umožňuje učitelům mateřských, základních a středních škol bezpečnou mezinárodní spolupráci online. Díky komunitě více než 900 tisíc učitelů zapojených v rámci celé Evropy i mimo ni je snadné najít si v zahraničí partnera a začít s eT