Méně zkoušek a stresu u maturit

Přípravy na letošní maturitu vrcholí. Žák, který se rozhodl uplatnit mezinárodní certifikát nebo certifikáty využívající digitálních znalostí a dovedností u maturity, plnohodnotně nahradí část jedné profilové maturitní zkoušky ze vzdělávací oblasti informatiky a ICT. Ověřované vědomosti odrážejí aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince
ve společnosti.
Průběh pokusného ověřování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v září 2020 vyhlásilo pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT a zároveň zveřejnilo seznam certifikátů, kterými si žáci mohou
nahradit část jedné profilové maturitní zkoušky
. Tato možnost je
v kompetenci ředitelů středních škol
. Ti také