"Malé velké" výstavy v Dětské galerii Lapidárium

Vydáno: 8 minut čtení

Dětskou galerii Lapidárium založili v roce 2019 Pavla Semeráková ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a pražský kurátor Radek Wohlmuth v historických prostorách broumovského kláštera jako experimentální prostor primárně zaměřený na dětského diváka. Jeho náplní je pravidelná příprava kurátorsky vedených výstav respektovaných autorů mladé a střední generace, které by měly žáky a děti, ale i rodiče a učitele vstřícnou formou uvádět do světa současného umění. Nejde v něm o to, přiblížit se dětem pomocí infantilní stylizace, ale pokusit se vytvořit výstavní formát schopný zprostředkovávat živá témata, techniky i výtvarná média a pomocí doprovodných programů je dál rozvíjet.

„Malé velké“ výstavy v Dětské galerii Lapidárium
Pavla
Semeráková
vedoucí Dětské galerie Lapidárium,
Radek
Wohlmuth
historik umění,
„Malé velké“ výstavy mohou pracovat s interaktivitou na bázi zkoumavé hry nebo prostě upřednostňovat dětského diváka formálně, třeba výškou navěšení obrazů. Úplně se však vyhýbají projektům přímo zaměřeným na dětskou tvorbu, autory specializované