Linka pro rodinu a školu 116 000 - nonstop anonymní podpora a poradenství

Vydáno:

Představujeme Linku pro rodinu a školu 116 000, která je zaměřena na téma ohroženého dítěte. Stačí vytočit číslo 116 000 a z celého území ČR se nám kdykoliv dovoláte – pracujeme v režimu 24/7. Nemusíte mít ani kredit – Linka 116 000 je pro volajícího zdarma, tj. poplatky za hovorné hradí Cesta z krize, z. ú., která tuto linku provozuje již od roku 2013.

Linka pro rodinu a školu 116 000 – nonstop anonymní podpora a poradenství
Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú.
S čím můžeme pomoci? Častokrát jsou učitelé první, kteří si všimnou, že s dítětem není něco v pořádku. Zaregistrují změnu v jeho chování, dítě se jim samo svěří nebo jsou svědky situace, kterou vyhodnotí jako nestan

Související dokumenty

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Žákovská a studentská samospráva
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Komisionální zkouška žáka střední školy
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Daňové zvýhodnění na dítě starší 18 let, které studuje na škole v zahraničí
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Bezplatné poskytování učebnic

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Ubytování v internátu
Problémy ve třídě
Dobrovolnická práce
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Bezpečnost
Povinné předškolní vzdělávání
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz