Laskavost plodí laskavost

Vydáno:

Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život, činí nás šťastnějšími a vytváří kvalitnější mezilidské vztahy. Abychom ale začali laskavost skutečně vnímat jako vlastnost, která je potřebná pro naše zdraví a spokojenost, musíme si uvědomit její přítomnost v našem každodenním životě.

Laskavost plodí l

Související dokumenty

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Komisionální zkouška žáka střední školy
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Žákovská a studentská samospráva
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Výuka Aj
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Problémy ve třídě
Ubytování v internátu
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání