Kreativita a umění ve vzdělávání

Vydáno:
Rok 2020 znamenal kvůli epidemii na jednu stranu odsun umění, kultury a tzv. výchov na vedlejší kolej a na stranu druhou ukázal potřebu kreativně reagovat na úplně nové problémy a výzvy. Centrum současného umění DOX a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) se spolu s dalšími organizacemi rozhodly seznámit veřejnost s širokou paletou využití uměleckých a kreativních přístupů ve vzdělávání. O prvním ročníku festivalu, který probíhá od 20. ledna do 6. února 2021, hovořili ředitelka SPKV Katarína Kalivodová (dále KK) a vedoucí vzdělávacích programů v Centru současného umění DOX 
Jiří Raiterman (dále JR).
FUK pořádáte uprostřed covidové pandemie. Co a komu může festival přinést?
KK:
Festival se bude věnovat tématu kreativního učenía tomu, co přináší umění a kreativita do vzdělávání (jak je patrné už z názvu), a také tomu, jak mohou umělci a profesionálové z kulturních a kreativních průmyslů měnit paradigma formálního vzdělávání. Vychází se z dlouhodobé snahy organizací, jako je SPKV, DOX, nebo platformy uMĚNÍM popularizovat téma kreativního učení a demonstrovat, že umění a kreativita jsou jedním z funkčních prostře