Kouzla nejsou jenom v pohádkách

Vydáno:

Bylo nebylo, v malé vesnici Zilla Parishad, ve správní oblasti Maháráštra v jihozápadní Indii, stála základní škola. Když tam začal v roce 2009 vyučovat Ranjitsinh Disale, bylo to zchátralé stavení, vklíněné mezi boudu pro dobytek a sklad. Pouhá 2 % dívek z kmenových komunit navštěvovala školu; sňatky dospívajících byly běžné. Vyučovací osnovy nebyly v jejich mateřském jazyce (kannadštině), takže mnoho studentek se podle nich vůbec nemohlo učit. Ranjitsinh byl odhodlán to napravit, přestěhoval se do vesnice a vyvinul značné úsilí, aby si osvojil místní jazyk. Poté nejen přeložil učebnice do mateřštiny svých žákyň, ale obohatil je navíc QR kódy, aby dívkám umožnil přístup k zvukovým nahrávkám básní, k videím, příběhům a úkolům. A co víc, Ranjitsinh přizpůsobil obsah, aktivity a úkoly v QR kódech tak, aby lépe odpovídaly individuálním vzdělávacím možnostem každé žákyně.

Dopad Ranjitsinhova působení byl mimořádný: ve vesnici nyní neexistují žádná dospívající manželství a docházka dívek do školy je 100 %. Škola byla nedávno ohodnocena jako nejlepší v regionu, přičemž 85 % studentek dosáhlo u ročních zkoušek nejlepší známku – A. Jedna dívka z vesnice nyní promovala na univerzitě, což je něco, co se před příchodem Ranjitsinha považovalo za
nemožný sen
. Skutečně, vyprávění o oddaném a odhodlaném učiteli může znít jako z pohádky, kdyby se nejednalo o
příběh z reálného prostředí
. Ranjitsinh Disale byl v roce 2020 vyhlášen vítězem Global Teacher Prize1), ceny udělované každoročně výjimečnému učiteli, který svými neobyčejnými výsledky přispěl k naplnění učitelského poslání.
Pozitivní body obratu
Obdobných „pohádkových“ příběhů a postav existují stovky a tisíce. Na stánkách Global Teacher Prize se lze od roku 2015 inspirovat v bohaté databázi finalistů2), jichž je pro každý ročník vyhlašováno celosvětově 50. Souběžně s touto mezinárodní cenou probíhají ceny národní3), celkem ve 40 zemích od Latinské Ameriky přes Střední východ až po Evropu. Z 11 finalistů byl v červnu 2021 vyhlášen absolutní vítěz také v České republice, a to ve 4. ročníku naší národní ceny4). Napříč všemi hodnoticími kritérii lze při veškeré různorodosti vysledovat, co je všem příběhům společné: magické okamžiky transformace, pomyslné
body obratu
, zobrazující profesní dráhu učitelů na cestě k mistrovství a úspěchu, na níž začasté sledujeme jedince zápasícího v neutěšených podmínkách a vítězícího jim navzdory. Všechny tyto body obratu pokaždé souvisejí s vlastní podstatou vzdělávání, totiž s úsilím o
rozvoj a proměnu člověka
.
Příběhy, pohádky, filmy a knihy o bodech obratu nás oslovují ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, poskytují nám naději, protože naznačují, že životy lidí nejsou předem pevně dané; z těchto okamžiků čerpáme důležité morální ponaučenío schopnosti člověka

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Vzdělávání koordinátorů EV
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Cestovní náhrady
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Poradna

Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz