Konec papírových taháků? Učitelé potvrzují, že dnes frčí mobily a chytré hodinky

Vydáno:
Moderní informační a komunikační technologie hrají ve vzdělávání důležitou úlohu. To potvrdila i letošní koronavirová krize a s ní spojený nucený přechod z prezenční výuky do online prostředí. V rámci programu O2 Chytrá škola uskutečnila společnost O2 společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci od února do června 2020 unikátní výzkum Český učitel ve světě technologií mezi dvěma tisíci českých učitelů. Cílem bylo zjistit, jak se učitelé základních a středních škol staví k využívání technologií ve výuce, s jakými nástroji pracují a zda jsou technologie na školách používány bezpečně.
Konec papírových taháků? Učitelé potvrzují, že dnes frčí mobily a chytré hodinky
PhDr.
Marie
Mališková
manažerka pro společenskou odpovědnost a sponzoring v O2 Czech Republic
Technologie ve výuce
Pohled učitelů na zavádění moderních technologií do výuky je poměrně optimistický. Většina pedagogů (85 %) uvádí, že je používá ráda a je připravena na jejich účinnější zařazení do praxe. „Učitelé se shodují, že současné školství vzdělávací technologie pro podporu výuky potřebuje,“ říká Kamil Kopecký z Pedagogické