KiVa: Co přináší celoškolní program prevence šikany z Finska?

Vydáno: 9 minut čtení

Tématu podpory duševního zdraví a wellbeingu žáků je v poslední době věnována velká pozornost. Pro to, aby mohli žáci ve škole plně rozvíjet svůj potenciál, je klíčové bezpečné školní prostředí a pozitivní klima. Řešení, jak takové prostředí vytvářet a udržovat, školám nabízí finský program KiVa (z finského Kiusaamista Vastaan – „proti šikaně“), který obsahuje konkrétní metodiku, nástroje a postupy, jak účinně předcházet šikaně a jak ji řešit. Program je vědecky ověřený a stojí za ním empirické důkazy o efektivitě z více než 20 zemí světa. V současné době je dostupný na více než tisíci škol z různých zemí, mezi které se nově zařadily také české školy v rámci pilotního ověřování účinnosti programu pod taktovkou neziskové organizace Schola Empirica. Jak program KiVa hodnotí po prvním roce čeští učitelé a jak se mu na českých školách zatím daří?

KiVa: Co přináší celoškolní program prevence šikany z Finska?
Elge
Havrdová
Ph.D.
garantka KiVa v ČR, Schola Empirica, z. s.
Mgr.
Monika
Kotrbová
koordinátorka a metodička KiVa, Schola Empirica, z. s.
KiVa je finský vědecky ověřený program prevence šikany pro základní školy a intervence v případě, že se objeví. Program je v současné době dostupný ve 22 zemích světa a je součástí běžného chodu více než tisícovky škol. Program KiVa byl vytvořen v roce 2006 na finské univ