Kdo je tady učitel?

Vydáno:

Učitelé jsou různí. K jejich zevrubnějšímu charakterizování by určitě nestačila jedna stránka. Tedy stručně a velmi zjednodušeně. Na jedné ose jsou učitelé seřazení podle toho, kolik toho a jak dobře naučí, na druhé pak učitelé podle vztahu k dětem. Ze zkušeností známe patrně varianty ze všech čtyř kvadrantů.

Kdo je tady učitel?
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog
Jestliže učitel opravdu naučí (alespoň některé žáky – zpravidla ty šikovnější, pilnější, s lepší podporou z domova, výjimečně všechny), je zatím velmi obtížné vyčítat mu třeba méně vhodné způsoby chování k dětem. A k těm méně úspěšn

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání koordinátorů EV
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání