Ještě dvě deci a zavíráme...

Vydáno:

Milé kolegyně a kolegové, dostali jsme se na závěr letošní rubriky Mosty mezi ředitelnou a sborovnou, proto dovolte už jen krátké zamyšlení právě na jednu skleničku dobrého vína.

Procházím se po jednotlivých příspěvcích prvního ročníku Učitelského měsíčníku a přemítám, co tím chtěl básník říci, tedy v této naší rubrice. Hodnocení přínosu, smyslu a vašeho zaujetí nechám na vás. Pokud se podařilo alespoň trochu pootevřít dveře porozumě

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Hodnocení pedagogického pracovníka
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kalendář
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Vzdělávání koordinátorů EV
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek