Jak začít s cíleným rozvojem klíčových kompetencí ve výuce?

Vydáno:

První díl seriálu, ve kterém vám obecně i na příkladu jedné školy představíme, jak můžete při výuce dlouhodobě a systematicky rozvíjet klíčové kompetence vašich žáků.

Jak začít s cíleným rozvojem klíčových kompetencí ve výuce?
Václav
Zeman
Škola Můj Projekt (skolamujprojekt.cz)
„Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.“ Takto zní první z hlavních strategických cílů aktuální Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2030+. V listopadu uběhl jeden rok od chvíle, kdy byl tento hlavní strategický dokument českého vzdělávání přijatý vládou. Na konferenci pořádané při té příležitosti ministerstvem školství byly představeny aktuální kroky, které mají pomoci k naplňování jednotlivých cílů strategie. V oblasti rozvoje kompetencí je však konkrétních návodů a materiálů stále jen velmi málo. Klíčové kompetence jsou tak i přes deklarovaný hlavní cíl stále spíše na okraji zájmu českého vzdělávání, a pokud s nimi učitelé pracují, d

Související dokumenty