Jak rozvíjet zdravé sebepojetí ve škole

Vydáno: 8 minut čtení

Sebepojetí neboli self-concept je jakýmsi centrem, jádrem osobnosti člověka, které ovlivňuje jeho chování i vnímání světa. Skládá se ze všech myšlenek, vjemů a hodnot, které charakterizují jedince. Součástí je uvědomění si, „co jsem“ a „co dokážu“.

Jak rozvíjet zdravé sebepojetí ve škole
Mgr.
Jana
Pláteníková
psycholog a speciální pedagog působící ve školním poradenství
Sebehodnocení může být buď zdravé, zvýšené, nebo snížené a může během života každého člověka projít proměnami. Je to jeden z nejcitlivějších a nejdynamičtějších rysů osobnosti.
Nejvhodnějším typem sebehodnocení je sebehodnocení normální, zdravé, přiměřené, které se v podstatě kryje se skutečnými kvalitami člověka. Takové sebehodnocení je nejlepším předpokladem pro rozvoj skutečných schopnos