Jak pracovat s agresivními žáky

Vydáno:

Když si děti při vyučování povídají mezi sebou, když vykřikují bez přihlášení, nenosí pomůcky, bačkory na přezutí ani domácí úkoly, dokonce i když se o přestávce honí a pošťuchují, je na učiteli, aby se s těmito problémy co nejefektivněji a bez větší externí pomoci vyrovnal. Všichni víme, že jde o překážky efektivního učení i pohody ve třídě, ale v zásadě se jedná o maličkosti.

Ale co když je ve třídě (v našem případě osmé) žák, který je chronicky agresivní, už delší dobu napadá spolužáky,a to naprosto neočekávaně, poměrně brutálně (má na svém kontě nějaké zlomené ruce a podobné výraznější zdravotní problémy u dalších napadených) a zřejmě většinou i zcela bezdůvodně? Rozhodně i v případě důvodném je jeho odezva zcela neadekvátní.
Na první pohled nám ve škole poskytne pomoc dostatek výchovných opatření (různé stupně napomenutí, lze využít individuální výchovný plán), existují školní i školská

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Komisionální zkouška žáka střední školy
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Žákovská a studentská samospráva
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Účast na školení během víkendu

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání