Jak podpořit žáka v sebeprezentaci a k čemu je dobrá?

Vydáno: 6 minut čtení

Cílem vzdělávání, potažmo rozvoje mladých jedinců, by nemělo být pouze předávání znalostí, ale i rozvoj sebeprezentace žáka. Proč je to důležité a jak žáky v sebeprezentaci podpořit? Sebeprezentace souvisí se sebepoznáním, tedy zmapováním kompetencí, silných stránek, příležitostí k posunu, hodnot a motivací. Se žáky se snažíme o objektivní, nicméně pozitivní sebeprezentaci nejčastěji formou přípravy na přijímací pohovor či výběrové řízení. V následujícím textu se dozvíte o podpůrných možnostech, které lze během vzdělávacího procesu využívat.

Jak podpořit žáka v sebeprezentaci a k čemu je dobrá?
Autorský tým
NPI ČR
Jedním ze způsobů moderní prezentace sebe sama je diskuse nad žákovským portfoliem, dále sem patří například individuální přístup k žákům, reflexe mezi žákem a učiteli, třídnické hodiny, školní sněmy nebo školní parlamenty. Pojďme si je nyní představit.
Žákovská portfolia
Žákovská portfolia jako

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Komisionální zkouška žáka střední školy
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Hospitace
Poučení žáků o BOZ
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Dohled a BOZ
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Zařazování učitelů do platových tříd
Doprovod žáka do nemocnice
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Problémy ve třídě