Jak na kariérové poradenství na základní škole?

Vydáno: 8 minut čtení

Na základní škole v Chomutově, kde Barbora Mikulka coby kariérová poradkyně (a učitelka občanské nauky) působí, je přes 500 žáků. Ve spolupráci s ostatními členy školního poradenského pracoviště se ale stíhá věnovat všem žákům. Spolupráce s pedagogy je pro výkon její práce klíčová. Mikulka pracuje se žáky jak skupinově, tak individuálně na prvním i druhém stupni. Vykonávat jaké aktivity to pro ni obnáší? Čtěte dál!

Jak na kariérové poradenství na základní škole?
Autorský tým
PROP
Spolupráce s učiteli a se členy školního poradenského pracoviště
Cílem činnosti kariérového poradce není pouze pomoci žákovi „dostat se na školu“. Kariérový poradce se věnuje i prevenci možných předčasných odchodů ze vzdělávání a dalších rizikových jevů. Základní škola Chomutov, Písečná, je navíc zařazena do projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR, financovaného z NPO, což značí, že do ní chodí větší množství ž