Jak mohou rituály a společné akce stmelit kolektiv třídy a prospět výuce

Vydáno:

Ve stresu a se strachem se nikdo nic moc nenaučí. Již v 50. letech minulého století tvrdil psycholog Abraham Maslow, že kdo nemá naplněnou potřebu bezpečí, přijetí a lásky, jen těžko se může soustředit na kognitivní operace.

Proto na ZŠ v Děčíně sází při budování dobrých vztahů na rituály, vzájemnou důvěru i spolupráci s rodiči. Které rituály dětem v této škole umožňují, aby se dobře cítily a učily?
Šárka Michálková jako třídní učitelka na děčínské škole provází své žáky od prvního ročníku, v době sepisování článků byli žáci již v pátém. Dobré vztahy považuje za základ jak pro efektivní učení, tak proto, aby se ve třídě děti cítily bezpečně a těšily se tam. Vztahy a důvěru upevňuje i s rodiči. Jak tou ní funguje?