Jak jsem začala s formativním hodnocením aneb Covid mi pomohl

Vydáno:

Už nějakou dobu přemýšlím o tom, že hodnocení v podobě známkování pro mě není to pravé. Učím na 1. stupni nejmladší děti (1., 2. a 3. třídu) a vidím, jak jiné způsoby hodnocení děti posouvají a motivují k učení mnohem více. Proto jsem se za podpory vedení školy rozhodla, že od začátku školního roku nebudu známkovat a také zkusím děti hodnotit formativně. Ale jak na to? Co tomu řeknou rodiče? Nebudou proti? A čím začít? Otázek byla spousta.

Jak jsem začala s formativním hodnocením aneb Covid mi pomohl
Zuzana
Janková
Učitelka 1. stupně, ZŠ prof. Švejcara v Praze 12
A tak jsem začala. Nejdříve jsem oznámila rodičům, že děti nebudou od letošního školního roku hodnoceny známkami. Vysvětlila jsem, že chci podporovat jejich vnitřní motivaci k učení, chci předejít srovnávání a podpořit vzájemnou spolupráci a odpovědnost za vlastní učení. Myslím, že mi pomohla i situace, ve které jsme se nacháze