Informace, zkušenost, sebedůvěra - vstupujeme společně do digitální a informatické změny ve vzdělávání

Vydáno: 9 minut čtení

Od prvního září mají před sebou základní školy poslední rok příprav na výuku nové informatiky a rozvíjení digitálních kompetencí žáků na prvním stupni. Na druhém stupni je třeba začít učit podle revidovaného RVP ZV v informatické a digitální oblasti o rok později. Víte, jakou nabídku podpory má pro vás Národní pedagogický institut ČR?

Informace, zkušenost, sebedůvěra – vstupujeme společně do digitální a informatické změny ve vzdělávání
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní pedagogický institut ČR
Pokud patří vaše škola k těm, které jsou s přípravami teprve na začátku, jestli jako učitelé nemáte zatím úplně jasnou představu, čeho se změny přesně týkají a co se od vás bude chtít nového, může být dobrým prvním krokem konzultace pro celou sborovnu. Následuje však i další podpora pro školy, které v přípravách pokročily dále nebo které už začaly podle revidovaného RVP ZV učit.
Konzultace pro celou sborovnu
Díky této nové formě podpory NPI ČR, která startuje v září, přijed